رقیق کننده لاک

رقیق کننده لاک

۲۰,۰۰۰ تومان

سنجش

توضیحات

دیگ لاک های خشک شده تون رو دور نریزید
استفاده از استون سبب سفیدی لاک و آسیب دیدن پوست می شود.
استفاده از رقیق کننده لااک سبب افزایش ۱۰ الی ۱۵ برابری طول عمر آن می شود