مو های کلیپسی آمبره

  • دسته بندی ها:
  • شناسه: kliphair1001

مو های کلیپسی آمبره

  • دسته بندی ها:
  • شناسه: kliphair1001

با عرض 3 سانتی متر
و ارتفاع 50 تا 60 سانتی متر

۱۳,۰۰۰ تومان۱۴,۰۰۰ تومان

سنجش

توضیحات تکمیلی

رنگ مو

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219