مو های کلیپسی ساده و لمه

  • دسته بندی ها:
  • شناسه: simphair1001

مو های کلیپسی ساده و لمه

  • دسته بندی ها:
  • شناسه: simphair1001

عرض 3 سانتی متر
ارتفاع 50 تا 60سانتی متر

۱۳,۰۰۰ تومان

سنجش

توضیحات تکمیلی

شماره رنگ

13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59 لمه, 65 هفت رنگ, 66 یلدایی(جفتی), 72, 74, 55, 54, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228