مو های کلیپسی هایلایت

  • دسته بندی ها:
  • شناسه: hihairs1001

مو های کلیپسی هایلایت

  • دسته بندی ها:
  • شناسه: hihairs1001

با عرض 3 سانتی متر
و ارتفاع 50 تا 60 سانتی متر

۱۴,۰۰۰ تومان

سنجش

توضیحات تکمیلی

رنگ ها

67, 68, 69, 70, 71, 81, 82, 83, 84