مو های کلیپسی یلدایی (جفتی)

مو های کلیپسی یلدایی (جفتی)

عرض 3 سانتی متر
ارتفاع 50-60 سانتی متر

۲۵,۰۰۰ تومان

سنجش