مو های کلیپسی ۷ رنگ

مو های کلیپسی ۷ رنگ

عرض 3 سانتی متر
ارتفاع 50 تا 60 سانتی متر

۲۵,۰۰۰ تومان

سنجش

توضیحات تکمیلی

ابعاد 3 × 50 سانتیمتر